Onze 5 pijlers

Jouw traject.

Roadmaps zijn de opdrachten die je krijgt van de verschillende coaches. Iedere roadmap heeft deadlines en competenties. Je kan eraan werken in de namiddag.

meer info

Competenties omvatten het geheel aan kennis, vaardigheden en attitudes die een cursist moet beheersen. Deze zijn uiteraard richtingspecifiek.

meer info

Leren op de werkvloer. Items die normaal in de klas worden besproken worden door mensen met jarenlange ervaring op het veld uitgelegd.

meer info

Tijdens jouw opleiding heb je 9 weken stage. Zo krijg je praktische voeling met jouw sector. Stage als ideale opstap naar werk. Een pluspunt.

meer info

De laatst grote opdracht waarmee je aantoont dat je alle competenties verbonden met je opleiding beheerst. Een mooie afsluiter van jouw opleiding.

meer info
Roadmaps

Roadmaps maken een belangrijk deel uit van je opleiding. Het zijn immers opdrachten die je in de namiddag op zelfstandige basis uitvoert. In de praktijk zien je lesweken er als volgt uit: in de voormiddag krijg je theoretische lessen ( 8u30 tot 12u10), in de namiddag werk je aan die roadmaps of opdrachten.

Wat is nu eigenlijk de bedoeling van die roadmaps? Door op een zelfstandige manier individueel of in groep aan deze toepassingen te werken kan je de theorie enerzijds verwerken op je eigen tempo en anderzijds hebben de coaches ook meteen zicht op je ontwikkeling en de vooruitgang die je boekt.  Meestal kan dit binnen de schoolmuren, maar soms moet je ook op pad om de nodige info te verzamelen. Zo ga je tijdens je tweede lesweek bv. op observatiestage en maak je hiervan een verslag. Op die manier ontdek je meteen voor welk soort job je een opleiding volgt.

roadmap Hoger Professioneel Onderwijs
competenties algemeen
Competenties

Alle opleidingen van HPO zijn opgebouwd rond competenties. Wat betekent dit? Competenties omvatten het geheel van kennis, attitudes en vaardigheden die een cursist moet beheersen om op de arbeidsmarkt aan de slag te kunnen. Sommigen van die competenties zijn algemeen bv. discipline en stiptheid, andere zijn richtingspecifiek.

Om per opleiding een up-to-date competentieprofiel te kunnen opstellen overleggen we met de bedrijven over wat cursisten zoal moeten kunnen wanneer ze afstuderen. Zo moet bv. een verkoper vlot kunnen communiceren in verschillende talen, initiatief nemen (om bv. op prospectie te gaan), beschikken over een voldoende dosis doorzettingsvermogen (om zijn producten aan de klant te brengen), stipt en disciplinevol zijn werk organiseren, …  Van een administratief medewerkers daarentegen verwacht men niet alleen dat ze stipt en ordelijk hun werk organiseren, maar ook dat ze de courante kantoorsoftware probleemloos kunnen gebruiken en voldoende vlot kunnen communiceren in drie talen. Dat en nog veel meer vind je terug in het competentieprofiel (per opleiding).
Praktisch gezien betekent dit dat elke roadmap en elke andere werkvorm (bv werkplekleren, groepswerk, stage, enz…) verbonden wordt met een aantal competenties. Het doel is dat elke cursist telkens kan bewijzen dat hij/zij vooruitgang boekt om zich zo voor te bereiden op een job in de gekozen sector.

Werkplekleren

Je leert op de werkvloer. Gedurende een week gaan de cursisten samen met hun leercoaches les volgen en praktijkervaring opdoen in een bedrijf, in een rechtbank of bij een zelfstandig ondernemer. Het is een heel intensieve week waarin je professionals ontmoet die een bepaald theoretisch leerstofonderdeel uitleggen en meteen linken aan de praktijk van hun bedrijf of werk. De cursisten moeten ook zelf de theorie meteen toepassen en verwerken in een presentatie of analyse. Ze verwerven zo competenties in reële werksituaties die in een schoolse context niet of moeilijk bereikbaar zijn of ze krijgen de kans om reeds aangereikte competenties op de werkvloer verder uit te diepen.

Wie concreet wil weten hoe ‘werkplekleren’ voor een bepaalde opleiding ingevuld wordt kan verder klikken op de opleidingen.

Stad Waregem
Vanmarcke
Partners in vastgoed
Odigo
Bekafun
De Druivelaar
Contents
Jet Imports
Stage

Elke cursist volgt tijdens de gekozen opleiding 10 weken stage: 5 weken in november-december en 5 weken in april-mei. Die 10 weken moeten ervoor zorgen dat de cursisten echt voeling krijgen met de sector waarvoor ze kozen. Na een inloopperiode, kunnen ze voldoende lang meedraaien in het bedrijf om kennis te maken met een groot aantal taken die de job in kwestie inhoudt.

Praktisch gezien staan de cursisten er uiteraard niet alleen voor. Ze mogen na een grondige voorbereiding wel zelf een stagebedrijf kiezen maar in het hele proces en ook tijdens de stage worden ze daarbij bijgestaan door een stagebegeleider van de school. Binnen het bedrijf kunnen ze bovendien te rade bij een stagementor die hen opvolgt en stimuleert. Ten slotte is de stage ook een ideaal middel om cursisten aan ‘zelfreflectie’ te laten doen: wat zijn mijn sterke punten?, waar moet ik nog aan werken?, enz…

Tijdens de eerste stageperiode ziet elke stageweek er als volgt uit 4 dagen stage en op vrijdag een terugkomdag op school. Op die manier kunnen de stagebegeleider maar ook de vakcoaches de vorderingen volgen én kunnen cursisten bijsturing vragen waar nodig.

Eindassessment

Om de opleiding in schoonheid te kunnen afsluiten, eindigen we met een heus eindassessment. Dit is een laatste overzichtsopdracht waarin cursisten aantonen dat ze de competenties verbonden aan een bepaalde richting voldoende beheersen. Het is te vergelijken met een ‘eindwerk’ en bestaat uit verschillende onderdelen.

Afhankelijk van de richting werken de cursisten gedurende een aantal weken aan deze eindopdracht. Ze kunnen daarbij wel nog rekenen op de steun van coaches maar die geven hen geen pasklare antwoorden meer. De cursisten hebben gedurende de opleiding immers voldoende bagage meegekregen om het nu op hun eentje tot een goed einde te brengen. Ze bewijzen dat uiteindelijk ook tijdens een presentatie van hun eindassessment voor een interne (vakcoaches) en externe (bedrijfsleiders enz…) jury.

Eindassessment