Onze troeven

Jouw garantie.

Onderwijs op jouw maat

Elke cursist die bij ons start heeft een bepaalde bagage mee. Bij de start van elke opleiding houden we daarom een intakegesprek waarin we nagaan welke vooropleidingen, (werk)ervaring of ander parcours je achter de rug hebt. Cursisten die al een andere opleiding gevolgd hebben of een (werk)ervaring op zak hebben, kunnen in aanmerking komen voor een ‘individueel traject’. Hiervoor houden we rekening met Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) en/of Eerder Verworven Competenties (EVC).

Een Eerder Verworven Kwalificatie is een creditbewijs of attest dat aantoont dat je geslaagd bent voor een bepaalde opleiding of opleidingsonderdeel. We bekijken of je met deze kwalificaties in aanmerking komt voor een vrijstelling.

Een voorbeeld: je volgde de opleiding Management Assistant aan de hogeschool en slaagde voor het examen Engels. Dankzij dit creditbewijs voor Engels kom je in aanmerking voor een (deel)vrijstelling Engels in onze opleidingen.

Met Eerder Verworven Competenties bedoelen we competenties die je behaald hebt tijdens werkervaring, vrijwilligerswerk, opleidingen van niet-erkende onderwijsinstellingen, enz. Deze competenties kunnen ook leiden tot vrijstellingen voor bepaalde opleidingsonderdelen.

Na dit intakegesprek zullen de klascoaches jouw dossier bekijken en op basis van de toegekende vrijstellingen een individueel lessenrooster opstellen zodat je een traject kan volgen op jouw maat.

Bij ons ben je geen nummer

De cursist staat centraal! Alle HPO-opleidingen zijn zo opgebouwd dat we de cursist een persoonlijke aanpak kunnen garanderen.

  • Cursistenbegeleiding: bij de coaches of bij je klascoach kan je terecht voor allerlei vragen (studiekeuze, werkmethode, werkplanning, stress, persoonlijke problemen, enz.).
  • Roadmaps in de namiddag: door  zelfstandig aan opdrachten te werken, kan je de theorie op je eigen tempo verwerken. Je ontdekt sneller je eigen sterke en zwakkere punten zodat je hieraan gericht kan werken.
  • Individuele coaching: de lescoaches volgen je leertraject van dichtbij, in de voormiddag tijdens de lesmomenten en in de namiddag als je werkt aan roadmaps/opdrachten. Bij hen kan je terecht met vragen over de leerstof of voor extra uitleg bij de roadmaps.
  • Kleinschalige groepen: in elke opleiding werken we met kleine groepen (maximum 16 cursisten). Zo kunnen we beter inspelen op de individuele noden van de cursist.
Een snelle praktijkgerichte opleiding

Elke opleiding bestaat uit 2 modules van ongeveer 5 maanden. De 1ste module start in september. De 2de module start in januari/februari. Als je de 2 modules doorlopen hebt en slaagt voor de verschillende onderdelen (roadmaps, stage, werkplekleren en eindassessment) behaal je een Se-n-Se-certificaat. Volg je het normale leertraject, dan kan je dit certificaat dus behalen in minder dan 10 maanden.

Niet slagen voor een module betekent echter niet dat je het certificaat niet meer kan behalen. In samenspraak met de coördinator en de leercoaches kan de cursist ervoor kiezen om in een bijkomende module een eigen, aanvullend traject te volgen, gebaseerd op de vastgestelde werkpunten en aangepast aan zijn/haar ritme.

Nieuwe start?!

Iedereen kan starten in een Se-n-Se-opleiding aan het HPO. Er is geen specifieke voorkennis of vooropleiding vereist. Via individuele leertrajecten krijgt elke cursist de kans om de competenties verbonden aan een opleiding te verwerven.

Ook wie een moeilijk leertraject achter de rug heeft, krijgt in HPO volop de kans om zich te herpakken. Slaag je voor één van onze opleidingen dan behaal je het Se-n-Se-certificaat. Dit is de ideale springplank om nadien aan de slag te gaan in de gekozen sector of om een bijkomende opleiding te volgen. Heb je interesse, kom dan even langs bij onze coördinator.

Met interactie vanuit de buitenwereld.
praktijkgericht les volgen

In het HPO werken we intensief samen met bedrijven en beroepssectoren. Daardoor kunnen we je écht praktijkgericht onderwijs aanbieden. Kennis doe je niet alleen op via traditionele lessen. Dankzij roadmaps (opdrachten), stage, werkplekleren, bedrijfsbezoeken en een heuse sollicitatieweek met uitzendkantoren, maak je kennis met het beroepenveld en de bedrijfswereld. Omdat je op die manier veel praktische ervaringen opdoet tijdens onze opleidingen, kom je beter voorbereid op de arbeidsmarkt terecht.

Jij kiest wanneer jij bij ons start
Omdat onze HPO-opleidingen opgesplitst zijn in 2 modules kan je zowel in september als in januari/februari starten.

Wie start in september, begint met module 1 en eindigt met module 2 in juni. Wie echter liever start in januari/februari kan dat ook. In dat geval start je met module 2 om daarna in september module 1 te volgen. De cursisten die voor dit laatste parcours kiezen behalen hun Se-n-Se-certificaat daardoor in januari/februari van het volgende schooljaar. In beide gevallen duurt je opleiding 10 maanden.

Voordelen troef

Elke opleiding bestaat uit 2 modules die evenwichtig zijn opgebouwd. Zo zit er zowel in module 1 als in module 2 een stageperiode.
Modulair werken biedt tal van voordelen.

  • Na een gevolgde opleiding kan je ervoor kiezen om een andere, bijkomende opleiding te volgen. Je krijgt in dat geval vrijstellingen voor de al behaalde competenties. Zo vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk want je hebt 2 certificaten op zak.
  • Je kan modules combineren. Je krijgt de mogelijkheid om een module van de ene richting af te werken, terwijl je al start met een module van een andere richting.
  • Je kan modules ook afwerken op je eigen tempo (bv wegens ziekte) en de opleiding op die manier spreiden over 1,5 of zelfs 2 jaar.

Dit gebeurt steeds in nauw overleg met de cursistenbegeleider die je helpt met jouw individueel leertraject.